Jak naprawić autoodtwarzanie w Windows XP?
Przez Artus2007 Dnia 2 Kwi, 2011 O 03:29 PM | Kategorie NOWOŚCI | Z 2 Komentarzami

Jeśli zdarzyło Ci się kiedykol­wiek, że nie mogłeś automatycz­nie odtwarzać plików to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się z niego, w jaki spo­sób naprawić autood­twarzanie w Win­dows XP.

 

1.) Prze­chodzimy kolejno: START – >Uruchom i wpisujemy gpedit.msc  . Przej­dziemy w ten spo­sób do Zasad grup:

2.) Po lewej stronie roz­wijamy kolejno gałęzie: Kon­figuracja kom­putera — >Szablony administracyjne – >System

3.) Teraz po prawej stronie odnaj­dujemy pozycję Wyłącz funkcję autood­twarzanie — otwieramy ją dwuklikiem i wybieramy Nie skon­figurowano ‚a na następnie klikamy na Ok.

4.) Operację powtarzamy także dla gałęzi: Kon­figuracja użytkownika->Szablony Administracyjne->System->Wyłącz funkcję autoodtwarzanie

5.) Uruchamiamy ponow­nie kom­puter– jeśli wszystko działa popraw­nie to w tym miej­scu możemy zakończyć swoje działania. Jeśli problem występuje w dal­szym ciągu, kopiujemy do notat­nika poniższy skrypt:

 

Win­dows Registry Editor Ver­sion 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
“NoDriveAutoRun”=-
“NoDriveTypeAutoRun”=dword:00000091

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesCdrom]
“AutoRun”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer]
“NoDriveAutoRun”=-
“NoDriveTypeAutoRun”=dword:00000091

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesCdrom]
“AutoRun”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCur­ren­tVer­sion­Win­logon]
“allocatecdroms”=“0”

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
“NoSaveSettings”=dword:00000000

 

Na screenie wygląda to w ten sposób:

6.) Plik zapisujemy pod nazwą fix.reg i dodajemy do rejestru. Uruchamiamy ponow­nie kom­puter — od tej chwili autood­twarzanie powinno nor­mal­nie funkcjonować.

UWAGA!!! Pamiętaj, że pliki sys­temowe modyfikujesz na własną odpowiedzialność!

  • Paulina

    Fajnie napisane:)

  • http://newskomp.pl Artus2007

    Dzięki za pozytywną opinię, wiadomo autoodtwarzanie może się każdemu popsuć, a prawda jest taka, że większość osób nie umie się bez niego obchodzić.