Jak sformatować pendriva do systemu NTFS w Windows XP ?
Przez Artus2007 Dnia 5 Kwi, 2011 O 03:38 PM | Kategorie PORADY | Z 25 komentarzy

 

Sys­tem Win­dows XP jest domyślnie tak skon­figurowany, że for­matowanie dys­ków i pamięci zewnętrznych podłączonych do kom­putera może odbyć się tylko w sys­temie plików FAT i FAT32. Nie­stety pamięć, która posiada któryś z wymienionych wyżej sys­temów plików  nie będzie w stanie zaak­cep­tować pliku większego niż około 4GB. W takim wypadku należy pamięć sfor­matować w sys­temie plików NTFS. Jak tego dokonać bez żadnego zbędnego oprogramowania? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

 

1.) Podłączamy pen­drive, który chcemy sfor­matować w sys­temie NTFS. Klikamy na niego PPM i wybieramy For­matuj:

 

2.) Jak widzimy pamięć można sfor­matować na chwilę obecną tylko w sys­temie FAT i FAT32.:


3.) Zamykamy powyższe okno i jesz­cze raz klikamy PPM na podłączonego pen­drive i tym razem wybieramy Właściwości. Następnie prze­chodzimy do zakładki Sprzęt, zaznaczamy na liście nasze urządzenie i klikamy na Właściwości:

 

4.) Prze­chodzimy do zakładki Zasady i zaznaczymy pozycję Optymalizacja wydajności:

 

5.) Zatwier­dzamy ustawienia poprzez przy­cisk Ok. Pora na spraw­dzenie rezul­tatu — prze­chodzimy do naszego pen­driva — klik PPM — wybieramy FORMATUJ. Od teraz zobaczymy, że dodat­kowo pojawiła się opcja for­matowania w sys­temie NTFS (o to prze­cież nam właśnie chodziło):