Zabezpieczamy Wi-Fi
Przez Maaciek Dnia 27 Sie, 2011 O 10:41 AM | Kategorie INTERNET | Z 0 Komentarzami

Chyba każdy posiadacz internetu bezprzewodowego, chciałby ograniczyć dostęp do swojego łącza, pfuu! – zablokować. 

Standardowymi metodami szyfrowania, są – WPA i WPA2.  W wielu ruterach, spotykamy się z metodą, zwaną WEP, która jest domyślną, a zarazem najłatwiejszą do obejścia.
Niestety, najgorszym błędem jaki może popełnić właściciel sieci, jest niezabezpieczenie jej. Niezabezpieczona sieć = dobry sąsiad.

Instrukcja, jak zabezpieczyć swoją sieć domową.

  1. Metodę zabezpieczenia naszej sieci, najłatwiej jest sprawdzić za pomocą programu – inSSIDer
  2. Po zainstalowaniu i włączeniu programu. W oknie głównym programu, wyświetlą się nam wszystkie dostępne sieci Wi-Fi. Odnajdujemy swoja sieć i w kolumnie Privacy, odczytujemy nazwę metody zabezpieczenia.
  3. Wchodząc w przeglądarkę internetową otwieramy panel administracyjny rutera, aby dostać się do niego potrzebujemy adres rutera, który znajdziemy w instrukcji/na spodzie urządzenia.
  4. Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła (otrzymaliśmy je wraz z zakupem rutera)
  5. Przechodzimy do zakładki, o nazwie Wireless lub WLAN (nazwa zależy od modelu rutera)
  6. Następnym krokiem będzie ustalenie sposobu i trybu szyfrowania oraz utworzyć hasło do naszej sieci.
  7. Ostatnim krokiem, jaki nam pozostał to zapisanie ustawień – klikając w przycisk Apply Settings. Po tym kroku, ruter powinien się automatycznie zresetować.

Ważne!

  1. Przy ustalaniu hasła posługujmy się znakami specjalnymi, liczbami, dużymi i małymi literami, aby utrudnić złamanie naszego hasła.
  2. Pamiętajmy, aby nikomu nie podawać hasła, w ostateczności hasło podajemy osobą zaufanym.