Naprawa uszkodzonego pliku explorer.exe
Przez Artus2007 Dnia 2 Kwi, 2011 O 03:12 PM | Kategorie NOWOŚCI | Z 1 komentarzem

Jeśli plik explorer.exe ulegnie uszkodzeniu to istot­nymi objawami są znikające ikony lub po prostu ich brak. Znikanie ikon może być rów­nież spo­wodowane poprzez zawirusowanie kom­putera. Z artykułu dowiesz się, w jaki spo­sób naprawić uszkodzony plik explorer.exe

 

INSTALACJA KONSOLI ODZYSKIWANIA

 

1.) Instalujemy kon­solę odzyskiwania, jeśli jesz­cze jej nie posiadamy. Jak to zrobić prze­czytamy na stronie MS.

2.) W kon­soli odzyskiwania wpisujemy polecenie MAP ARC i wciskamy Enter. Następnie wpisujemy poniższą komendę:

expand X:i386explorer.ex_ C:WINDOWSexplorer.exe

i potwier­dzamy klawiszem Enter.

Krót­kie wyjaśnienie: zamiast X wpisujemy literę naszego napędu, a zamiast C wpisujemy literę dysku, na którym zain­stalowany jest nasz system.

Jeśli po uruchomieniu kom­putera wszystko działa popraw­nie, to nie musimy nic więcej robić i na tym etapie możemy zakończyć nasze działania. Jeśli w dal­szym ciągu występują problemy przejdź do dal­szej części artykułu.

 

NAPRAWA USZKODZONEGO PLIKU W REJESTRZE

1.) Prze­chodzimy do edytora rejestru. Aby tego dokonać prze­chodzimy do: START – >Uruchom i wpisujemy regedit:


2.) Po lewej stronie rejestru odnaj­dujemy klucz: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCur­ren­tVer­sion­Win­logon

3.) W nim odnaj­dujemy wartość Shell, która musi zawierać reg_sz i zawierać Explorer.exe.

4.) Jeśli w wartości Shell nic nie widzimy, klikamy na nią dwa razy i wpisujemy Explorer.exe.

5.) Zamykamy edytor rejestru i uruchamiamy ponow­nie kom­puter. Jeśli problem ustał — możemy na tym kroku zakończyć działanie. Jeśli problem się powtarza prze­chodzimy do ostat­niego kroku.

 

PROBLEM Z WIRUSAMI

Jeśli nadal mamy problemy ze znikającymi ikonami, a zastosowanie się do powyższych rad nic nie pomogło to naj­praw­dopodob­niej w naszym sys­temie zaszyły się wirusy, które odpowiedzialne są za takie procedury. Powinniśmy prze­skanować więc kom­puter programem antywirusowym i usunąć wirusy, jeśli zostaną wykryte. Dobrym spo­sobem do antywirusa jest skorzystanie także ze skanerów on-line.

 

  • Pytam

    Ale chodzi o wielkość literka >E<xplorer.exe ???